Oferta gotowych projektów domów jest bardzo szeroka. Dzięki temu inwestor może przebierać w najrozmaitszych rozwiązaniach funkcjonalnych oraz stylach. Na wybór odpowiedniego projektu duży wpływ ma zazwyczaj estetyka. Nieco rzadziej inwestorzy uwzględniają również charakter zabudowy okolicy, który może mieć kluczowe znaczenie przy umiejscowieniu obiektu na określonej działce. 

Projekty gotowe oraz indywidualne

Wielu inwestorów zmaga się z dylematem, na jaki projekt się zdecydować. Mają do dyspozycji gotowe oraz indywidualne projekty domów. Wykazanie ewidentnej przewagi jednego rozwiązania nad drugim jest bardzo trudne. Ich zalety oraz wady są ściśle uzależnione od konkretnego przypadku. Dotyczy to zarówno oczekiwań oraz upodobań inwestora, jak i ilości jego czasu, chęci do współpracy oraz możliwości finansowych czy też dokładnej specyfikacji działki.

Przygotowanie projektu indywidualnego

Indywidualne projekty domów przygotowują architekci. W tym celu badają okolice, której ma zostać wybudowany obiekt. Uwzględniają przy tym wpasowanie bryły budynku w otoczenie, co pozwala im na lepsze uwzględnienie całościowego kontekstu. Dotyczy to przede wszystkim charakterystyki oraz zalet określonej działki. Ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ źle wykonane projekty domów mogą przyczynić się do postawienia budynków niespójnych pod względem architektonicznym, a także źle zagospodarowanych na przestrzeni. Dlatego kluczową rolę odgrywa adaptacja projektu do konkretnej działki.

Wykorzystanie gotowego projektu

projekt domuZauważalną zaletą projektu funkcjonującego na rynku przez długi czas, może być z pewnością ciągła aktualizacja dokumentacji, a także sprawdzanie jej pod katem poprawności. Technologia budowy na podstawie gotowego projektu nie zawsze może być jednak zweryfikowana. Starsze projekty bardzo często opracowane zostały kilka lat temu, na podstawie ówczesnych rozwiązań budowlanych.Z drugiej strony zastosowanie nowoczesnych materiałów oraz detali nie zawsze jest konieczne. Bardzo często zasadnicza charakterystyka rozwiązań zastosowanych w starszych projektach może być w zupełności wystarczająca, w związku z czym korzystanie z najnowocześniejszej oferty technologicznej nie zawsze jest konieczne.